Boinformation

Ordningsföreskrifter

Hyresinbetalningar

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över bankgiro genom av hyresvärden tillhandahållen avi eller via autogiro.

Här finns länk till en digital ansökan om autogiro:

Klicka här för att komma till ansökan

OBS, där det står betalar-/kundnummer fyller ni bara i ert personnummer igen OBS.

Upplåsning lägenhet

Vid upplåsning av lägenhet på grund av utelåsning eller liknande debiteras hyresgästen en kostnad 07:00-16:00 500kr, tid efter 700kr

Lägenhetsvisning

När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid som hyresgäst och kommande hyresgäst kan överenskomma om.

Besiktning

Vid de tillfällen lägenheten besiktas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande. Orsaken härtill är att parterna kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten. Beträffande hyresgästens eventuella ersättningsskyldighet, se under Hyresgästens skadeansvar.

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden varit vårdslös så att skada uppstått, svarar hyresvärden för skadan.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för de skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten (t ex inneboende) eller som där utför arbete för hans räkning. Hyresgästen är dock inte ansvarig för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda. För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit. Inträffar någon skada ska hyresvärden snarast meddelas, för undvikande av att skadan förvärras. Om hyresgästen själv anskaffat och inkopplat exempelvis tvätt- eller diskmaskin och detta skett på ett sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår. Om lägenheten vid avflyttningsbesiktningen är inrökt kommer hyresgästen att få betala för att återställa lägenheten i befintligt skick.

Hemförsäkring

Tänk på att ha ett betryggande hemförsäkringsskydd

Skadedjur/insekter

Har du otur kan du få in skadeinsekter i lägenheten. Dessa trivs inte i rena och torra utrymmen. Det är därför viktigt att städa noggrant överallt. Blomberg Bostäder AB har avtal med Anticimex när det gäller bekämpning av insekter t.ex. mjölbaggar, silverfisk, getingar, myror mm. Kontakta oss om oturen är framme. Som hyresgäst hos oss är denna service kostnadsfri.

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för exempelvis installation av tvätt- eller diskmaskin.

Badrum

Man får inte borra eller göra hål i väggarna vid duschplatsen, gäller samtliga badrum. I badrum som är helkaklade får man inte göra några hål i kaklet p.g.a. risk för vattenskada, använd istället självhäftande krokar.

Balkong och uteplats

Balkongen eller uteplatsen kan vara ett behagligt ställe att vara och umgås på, men några saker är viktiga att tänka på här! • Piska eller skaka inte mattor. Dammet sprider sig och kan störa andra. • Om du vill grilla, använd en el eller gasol. Använd aldrig kolgrill på balkongen. • Av säkerhetsskäl måste balkonglådor sitta på insidan av balkongräcket. • För uppsättning av egna parabolantenner krävs tillstånd av Blomberg Bostäder AB.

Tvättstugan

Att dela tvättstugan med grannarna fungerar utmärkt – om du visar hänsyn och följer några enkla regler. • Respektera tvättiderna. Glöm inte att avboka om du får förhinder. • Tvätta aldrig på någon annans tid. • Var klar med din tvätt på utsatt tid. • Tvätta aldrig mattor i maskinen. • Rengör maskin och tvättmedelsfack. Lämna tvättluckorna öppna! • Rengör filtret i torktumlaren samt ta bort damm ur torkskåpet • Torka av golv och bänkar när du är klar. Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den! • Husdjur får inte vistas i tvättstugan.

Entré och trapphus

Entré och trapphus ska kännas välkomnande. All nedskräpning är förbjuden. Soppåsar får du inte ens tillfälligt ställa utanför dörren, utan de ska lämnas på anvisad plats. Trapphuset ska vara helt fritt från skrymmande föremål såsom cykel, barnvagn, rullator, pulka och andra leksaker. Det ska vara lätt att ta sig fram för alla och speciellt viktigt av säkerhetsskäl som t.ex. när personal från räddningstjänsten behöver komma fram. Med hänsyn till dina grannar och av brandsäkerhetsskäl, är rökning inte tillåten i entréer och trapphus och inte heller i övriga gemensamma utrymmen.

Bostadsområdet

Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent genom att lägga papper och annat skräp i papperskorgarna. Visa hänsyn vid eventuell bilkörning som endast är tillåten för av- och pålastning.

Uthyrning i andra hand

Det krävs alltid tillstånd av Blomberg Bostäder AB för att en hyresgäst ska få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand. Som accepterade skäl för andrahandsuthyrning kan nämnas sjukdom, arbete, studier på annan ort, eller annan oförutsedd händelse som tillfälligt gör att du inte kan använda lägenheten.

Nycklar

För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten ska få tillgång till lägenhetsnycklarna måste hyresgästen beställa eventuella extranycklar genom oss. Samtliga nycklar ska inlämnas vid avflytt, gäller även de nycklar som hyresgästen bekostat själv (ingen ersättning utgår för dessa). Om en nyckel saknas vid avflyttning tvingas vi byta låscylinder av säkerhetsskäl, vilket innebär att den avflyttande hyresgästen debiteras cylinderbyte.

Störningar

Som hyresgäst vid Blomberg Bostäder AB förbinder jag mig;

 • att vid användning av radio, stereo, TV, dator, musikinstrument eller liknande i lägenheten från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen se till så att andra ej störs. En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om men är extra angeläget från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen eftersom man ska kunna sova ostört. Hyresgästen har också ansvar för de som gästar honom. Vid upprepade störningar löper hyresgästen risk att hyresavtalet sägs upp. Ev. utryckning av störningsjouren debiteras hyresgästen.
 • att ej använda egen tvätt- eller diskmaskin från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen.
 • att ej utföra arbeten (underhåll, borra eller spika i väggar, mm) från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen.
 • att i övrigt försöka iakttaga sådan ordning, att trevnad och nattro störs för övriga boenden i fastigheten.
 • att se efter barnen så att skadegörelse på fastigheterna inte förekommer samt att skräp inte kastas på gårdsplaner, gräsmattor och trappuppgångar.
 • att inte lämna dörr till vind och källare olåst samt att inte lämna ytterporten öppen.
 • att ej belamra gård, trappor och förstugor samt vinds- och källargångar med skräp, lådor, cyklar, leksaker mm.
 • att tillse att egna husdjur ej stör eller förorenar inom bostadsområdet. Djuren får inte springa lösa i området och det är särskilt viktigt att dom hålls borta från barnens lekplatser. För ytterligare information, se vår hemsida blombergbostader.se.
 • att inte mata fåglar från lägenheten eller i fastighetens närhet. Tyvärr skräpar de ned en hel del, både med sin avföring och med tappad mat. Maten kan i sin tur locka råttor och möss till området. Det finns även en viss risk att sjukdomar, såsom salmonella, kan spridas från fåglarna.
 • att vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, torkning mm följa de regler som finns.
 • att ej röka i allmänna utrymmen, såsom trapphus, vind källare tvättstuga mm.
 • att ej lämna ytterporten öppen på natten.
 • att betala Trygghetsjourens utryckningskostnad vid dokumenterad störning.
 • Om alla skall trivas så krävs det att alla också visar hänsyn och omtanke. Vi måste komma ihåg att alla människor är olika och därmed har olika hög tröskel för vad som upplevs som störande. Det borde vara en självklarhet att alla har rätt till lugn och ro i sitt eget hem, men det kräver också att alla visar hänsyn. Du har naturligtvis rätt att leva ett normalt liv, röra dig fritt, tala och spela musik mm i din lägenhet. Kom dock ihåg att mellan klockan tio på kvällen och sju på morgonen (22.00 – 07.00) måste du visa extra mycket hänsyn. Därför bör du också förvarna dina grannar om du tänker ha fest hemma. Tänk också på att även om du har gäster så är det du som hyresgäst som är ansvarig för att de inte stör på något sätt. Om det trots allt är någon av dina grannar som stör, försök först att tala om för dom på ett lugn och vänligt sätt att du blir störd. Om detta inte hjälper kan du kontakta vår Trygghetsjour. Du kan naturligtvis även kontakta polisen om du anser att det är befogat. I efterhand får du också göra en anmälan till oss på Blomberg Bostäder AB. Vid störningar under kontorstid kontaktar du oss. Om du så önskar får du vara anonym mot den störande.

  Kabel-TV och Internet

  Kabel-TV

  Dekoder för kabel-TV ingår i hyran med grundutbud, 1 intressepaket och ca 16 TV-kanaler (gäller endast Storgatan 97 och Timmervägen 1). Samtliga våra lägenheter är anslutna till kabel-TV nätet. Vid inflyttning kontaktar hyresgästen själv Telenor, www.telenor.se. på telefon 020-222 222 och begär att få en dekoder hemskickad till lägenheten, OBS spara kartongen. Önskar Ni välja till ytterligare TV-kanaler kontaktar ni Telenor och tecknar ett kompletterande abonnemang. Vid utflyttning ombesörjer hyresgästen själv att dekoder återlämnas till Telenor, använd samma kartong som dekodern kom i. För närvarande ingår endast grundutbudet i våra övriga lägenheter och ingen dekoder behövs.

  Felanmälan på kabel-TV nätet görs också på telefon 020-222 222.

  Internet via Kabel-TV-nätet (max 500Mbit)

  För dig som bor hos Blomberg Bostäder erbjuder vi även fast uppkoppling mot Internet. Samtliga våra lägenheter är fast uppkopplade mot Internet via kabel-TV nätet med BITCOM som operatör. För att kunna utnyttja tjänsten behöver du ett Internetabonnemang från BITCOM. För mer information kontakta kundtjänst Telenor på tel. 031-706 27 40. För aktuella priser och abonnemangsformer kontakta kundtjänst BITCOM på tel 031-706 27 40 eller besök deras hemsida på www.Bitcom.se.

  Internet via telefonnätet (ADSL)

  Ett flertal Internetoperatörer erbjuder Internetuppkoppling via det vanliga telefonnätet. Hastigheter upp till 60 Mbit erbjuds. Kontakta någon av Internetoperatörerna och fråga om de kan erbjuda Internetuppkoppling via ADSL i din lägenhet. Nedan finns länkar till några Internetoperatörer som erbjuder denna tjänst:

  Telia
  Telenor
  Bredband2

  Internet via fiber

  Du som bor på Bångvägen 34b-n har möjlighet att erhålla internetuppkoppling via fiber och Lycksele stadsnät, se länk. Lycksele stadsnät

  Bostadsanpassning

  En person som på grund av funktionshinder behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag för detta. Bidraget regleras av Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Lagen säger att det är kommunen som svarar för att lämna bidrag till anpassningar av bostäder så personer med funktionshinder ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

  Exempel på hur man kan anpassa bostaden:

  Inomhus

  Utomhus

  För mer information om vad du har rätt till för bostadsanpassningsbidrag vänder du dig till Lycksele kommuns växel 0950-16600 och ber att få tala med en biståndshandläggare inom socialtjänsten.

  Persienner

  Service, underhåll och montage av persienner ingår ej i fastighetsägaren service.

  Husdjur

  Vi säger inte nej till husdjur i lägenheten, men det är hyresgästens skyldighet att husdjuret inte gör åverkan på lägenheten. Hundar får inte rastas var som helst och du måste plocka upp efter hunden. Tänk på att rengöra tvättstugan extra noggrant om Ni har husdjur eftersom det kan finnas allergiker bland husets hyresgäster.

  Tips & råd

  Tips till dig som hyr av oss. Allt för allas trevnad och säkerhet

  Några åtgärder för god ventilation

  Råd för att spara vatten och energi

  Hemförsäkring

  Glöm ej att teckna en hemförsäkring. Vid t.e.x. brand eller vattenskada täcker Blomberg Bostäders fastighetsförsäkring endast skador på byggnaden, ej på privat bohag.
  Olyckor kan hända när som helst. Om Du är vållande kan Du bli ersättningsskyldig, till exempel om ditt akvarium går sönder och fastigheten eller grannars egendom blir skadad. Av den anledningen är en hemförsäkring bra. En hemförsäkring är som regel inte dyr.

  Renovering

  Vi försöker hålla bra standard i lägenheterna med fräscha tapeter och mattor. Dock måste de ibland bytas ut. En tapet har en teoretisk livslängd på ca 12 år och en normal plastmatta det dubbla. Kommer vi inte överens om en önskad åtgärd finns möjlighet att Du gör jobbet själv. Har Du synpunkter och önskemål på förbättringar i fastigheten så hör Du av dig till oss. Du är vår viktigaste informationskälla och bollplank.

  Grannar

  För att Du och Dina grannar skall trivas krävs att ni tar hänsyn till varandra. Det finns ingen regel som säger att man kan ha fest en gång i månaden eller att man kan föra oväsen obegränsat bara det är tyst innan 22.00. Tala med dina grannar om det är dags för fest och hör efter att det går bra. Det går ju självklart att ha fest utan att det lever om också. Tänk på att Du är även ansvarig för de som besöker dig.
  Har Du en granne som är störande är det bra om Du hör av dig till kontoret så fort som möjligt så har vi en möjlighet att göra något åt det.

  Miljö och källsortering

  Samtliga hushållssopor skall slängas i de speciella gröna plastkärl som finns uppställda utanför varje fastighet. Kommunen ombesörjer hämtningen av sopor och fraktar dem till Umeå för förbränning. Hyresgästen måste själv se till att följande avfall lämnas till närmaste Återvinningsstation.

  Källsortering

  Felanmälan

  Upptäcker Du något som inte fungerar i huset eller lägenheten är vi tacksamma om Du hör av dig till Blomberg Bostäder så fort som möjligt , innan skadan förvärrats. Vi försöker att åtgärda felet så fort det bara går. Ibland kan det dock dröja om det är reservdelar som skall beställas eller liknande. Telefonnumret till Blomberg Bostäder finns tillgängligt längst ner i trapphuset vid trapptavlan. Har Du låst dig ute och måste anlita oss eller låssmed för upplåsning så kan det kosta en slant.

  GDPR-policy

  POLICY för behandling av hyresgästpersonuppgifter. De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat hyreskontrakt vid Blomberg Bostäder AB, Tapetseraren 1 i Lycksele AB samt Blomberg industrifastigheter AB (framgent bolagen) kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att bolagen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Det gäller avisering av bolagens avgifter, lägenhets- och lokalförteckning samt annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under tiden du hyr i bolagens lokaler/lägenheter kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för debitering av hyra. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att lokalen/lägenheten övergår till annan hyresgäst, och kommer därefter raderas eller avidentifieras. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till bolag som bolagen köper tjänster från för att kunna sköta fastighetsförvaltningen. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. (Normalt 1 gång per år) Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då bolagen.