In- och utflyttning

När du flyttar till eller från din lägenhet finns det ett par saker som du bör tänka på.

Inbetalning av hyra

Enligt hyreslagen skall hyran vara inbetald senast den sista vardagen före varje månadsskifte. Blomberg Bostäder AB skickar gärna hyran via mail i PDF-format, eller via autogiro. för de som vill ha kvar pappersfaktura delar ut tre hyresinbetalningsavier till sina hyresgäster varje kvartal, pappersfakturaavgifter tillkommer dock.

Inbetalning av hyran görs företrädesvis via:

Bankgiro

Vanlig bankgiroinbetalning till: Blomberg Bostäder AB görs till BG 760-2816. Blomberg Industrifastigheter AB används BG 413-1348. Använd alltid rätt OCR-nummer som finns på våra hyresinbetalningsavier för respektive månad.

Internet

För Er som har bank via Internet är det mycket enkelt att göra en vanlig BG-inbetalning via respektive banks hemsida. Vid betalning via Internet ber vi Er ange det OCR-nummer som står på hyresavin under betalningsreferens, detta förenklar hanteringen avsevärt. Om din hyresavi skulle komma bort kontaktar du oss så skickar vi dig en ny.

Hemförsäkring

Hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring för den förhyrda lägenheten.

Elabonnemang

Hyresvärden anmäler om elabonnemang till Skellefteå Kraft för den förhyrda lägenheten.

Nycklar

Hyresgästen erhåller 3 st nycklar när kontraktet är underskrivet och första hyran är betald. Skulle en nyckel försvinna kan hyresgästen debiteras 2000 kr för byte av låscylinder alternativt 900kr st./borttappad elektronisk nyckel. Extra nyckel debiteras 900kr.

Goda grannar är värdefullt

Grannsämjan är viktigt för att alla ska trivas. Så visar du hänsyn:

Tvättstugan

För allas trivsel har vi följande regler för användning av tvättstugorna i våra fastigheter:

Uppsägning

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägningstiden för ett hyresavtal för bostadslägenheter är innevarande månad plus tre månader. Uppsägningen skall göras skriftligt och skickas till Blomberg Bostäder. Kontakta kontoret en månad innan utflyttning för att prata om besiktning, städning, nycklar och dylikt.

Använd detta formulär vid uppsägning: Klicka här


OBS, uppsägningen gäller från det datum den är oss tillhanda. Vi godtar ej uppsägning via telefon, fax eller e-post.

Uppsägning av lägenhet vid dödsfall

Om du säger upp hyresavtalet inom en månad från det hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad. Säger du upp hyresavtalet när det gått mer än en månad sedan hyresgästen avled är uppsägningstiden 3 månader, Hyreslagen 5§

Använd detta formulär för uppsägning vid dödsfall: Klicka här


 • Exempel:
 • Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista februari. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista april. Fyll i uppsägningsblanketten.

 • Uppsägningen ska innehålla:
 • Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet.
 • Fullmaktskopia
 • Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten.
 • Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning dödsfallsintyg från skatteverket (beställs från Skatteverket telefon 0771-567 567). Av detta framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten.
 • Besiktning

  Innan hyresgästen lämnar sin lägenhet skall den besiktigas av oss, vi ser då gärna att både avflyttande och inflyttande hyresgäst är med. Besiktningstid beställs månaden innan avflyttning. Vid utflyttningsbesiktningen avgör vi om det skett något onormalt slitage såsom flottfläckar på tapeter, repor i golv, hål i väggar och dörrar m.m. Enligt hyreslagen har fastighetsägaren rätt att kräva skadestånd för onormalt slitage så var rädd om lägenheten så Ni inte drabbas av onödiga extrakostnader.

  Vid utstädning av lägenheten vill vi särskilt att Ni kommer ihåg att städa: